Postadres: Stichting Schollenpop Wieringsestraat 238 2583 VG  ’s-Gravenhage
Mindervaliden: Ook    aan    de    minder    valide    bezoekers    hebben    we gedacht. Het   strand   (festivalterrein)   is   bereikbaar   met   rolstoelen en/of   scootmobielen   via   een   speciaal   pad.   Er   is   een rolstoelplatform   aanwezig   vanwaar   een   goed   uitzicht   is op het podium. Hierbij is tevens een toilet aanwezig. Eventueel    kan    er,    voor    26    juli,    een    parkeerplaats gereserveerd   worden   via   ons   mailadres.    Vergeet   niet je P-kaart mee te nemen!
Over ons: Schollenpop   is   een   gratis   toegankelijk   popfestival   op   het   Zuiderstrand   te   Scheveningen dat jaarlijks plaatsvindt op de eerste zaterdag van augustus. Opgezet    als    een    strandfeestje    voor    een    paar    vrienden    in    1997    is    Schollenpop uitgegroeid   tot   een   festival   van   formaat,   tot   ver   over   de   landsgrenzen   bekend.   De organisatie   is   nog   steeds   in   handen   van   6   vrienden,   die   één   gezamenlijke   hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling   van   de   stichting   is   om   in   de   programmering   een   aantal   regionale   bands mee   te   nemen   zodat   zij   een   kans   krijgen   zich   op   een   groot   podium   met   professioneel geluid en licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als    middel    om    de    doelstelling    te    verwezenlijken    organiseren    we    jaarlijks    het Schollenpopfestival,   een   laagdrempelig   popfestival   met   minimaal   de   helft   van   het programma   lokaal   talent   aangevuld   met   meerdere   landelijk   of   internationaal   bekende bands.   Deze   acts,   de   publiektrekkers,   moeten   de   aandacht   voor   het   opkomend   lokaal talent hierbij genereren. Een   publieksevenement   waar   jong   en   oud   van   kan   genieten.   Schollenpop   draagt   graag bij   aan   het   imago   van   Den   Haag   als   festivalstad.   Temidden   van   alle   andere   festivals die   Den   Haag   rijk   is   heeft   Schollenpop   door   de   jaren   heen   een   vaste   plek   verworven. Gezien de locatie zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk    bij    de    organisatie    van    Schollenpop    is    de    betrokkenheid    van    de    lokale bevolking   bij   het   festival   wat   tot   uitdrukking   komt   in   het   feit   dat   zo’n   120   vrijwilligers, uit   Scheveningen   en   Den   Haag,   het   evenement   in   goede   banen   leiden   in   de   dagen voor, tijdens en na het festival. De   combinatie   van   zon,   zee,   strand   en   muziek   en   natuurlijk   de   inzet   van   al   die vrijwilligers   hebben   Schollenpop   in   zeventien   jaar   gemaakt   tot   wat   het   nu   is   geworden. Namelijk   het   één   van   de   gezelligste   zomerfestival   van   de   Haagse   regio.   De   locatie   van het   festival   namelijk;   het   Zuiderstrand   van   Scheveningen   maakt   het   festival   extra aantrekkelijk.
Mailadres: Algemeen: info@schollenpop.nl Boekingsbureau’s/artiesten: programmeur@schollenpop.nl
Huisregels: Download PDF
1998
ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN SCHOLLENPOP
Aanvragen persaccreditatie Mail onderstaande gegevens: -Naam, adres en woonplaats. -Mailadres. -Informatie over de media waarvoor u verslag wilt doen. Aanvragen voor persaccreditatie die na 26 juli  ontvangen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
GRATIS TOEGANG FREE ENTRY ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018
Postadres: Stichting Schollenpop Wieringsestraat 238 2583 VG  ’s-Gravenhage
Mindervaliden: Ook    aan    de    minder    valide    bezoekers    hebben    we gedacht. Het     strand     (festivalterrein)     is     bereikbaar     met rolstoelen   en/of   scootmobielen   via   een   speciaal   pad. Er    is    een    rolstoelplatform    aanwezig    vanwaar    een goed   uitzicht   is   op   het   podium.   Hierbij   is   tevens   een toilet aanwezig. Eventueel    kan    er,    voor    26    juli,    een    parkeerplaats gereserveerd    worden    via    ons    mailadres.     Vergeet niet je P-kaart mee te nemen!
Over ons: Schollenpop    is    een    gratis    toegankelijk    popfestival    op    het    Zuiderstrand    te Scheveningen dat jaarlijks plaatsvindt op de eerste zaterdag van augustus. Opgezet   als   een   strandfeestje   voor   een   paar   vrienden   in   1997   is   Schollenpop uitgegroeid   tot   een   festival   van   formaat,   tot   ver   over   de   landsgrenzen   bekend.   De organisatie   is   nog   steeds   in   handen   van   6   vrienden,   die   één   gezamenlijke   hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling   van   de   stichting   is   om   in   de   programmering   een   aantal   regionale   bands mee    te    nemen    zodat    zij    een    kans    krijgen    zich    op    een    groot    podium    met professioneel geluid en licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als    middel    om    de    doelstelling    te    verwezenlijken    organiseren    we    jaarlijks    het Schollenpopfestival,   een   laagdrempelig   popfestival   met   minimaal   de   helft   van   het programma    lokaal    talent    aangevuld    met    meerdere    landelijk    of    internationaal bekende    bands.    Deze    acts,    de    publiektrekkers,    moeten    de    aandacht    voor    het opkomend lokaal talent hierbij genereren. Een   publieksevenement   waar   jong   en   oud   van   kan   genieten.   Schollenpop   draagt graag   bij   aan   het   imago   van   Den   Haag   als   festivalstad.   Temidden   van   alle   andere festivals   die   Den   Haag   rijk   is   heeft   Schollenpop   door   de   jaren   heen   een   vaste   plek verworven. Gezien de locatie zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk   bij   de   organisatie   van   Schollenpop   is   de   betrokkenheid   van   de   lokale bevolking    bij    het    festival    wat    tot    uitdrukking    komt    in    het    feit    dat    zo’n    120 vrijwilligers,   uit   Scheveningen   en   Den   Haag,   het   evenement   in   goede   banen   leiden in de dagen voor, tijdens en na het festival. De   combinatie   van   zon,   zee,   strand   en   muziek   en   natuurlijk   de   inzet   van   al   die vrijwilligers    hebben    Schollenpop    in    zeventien    jaar    gemaakt    tot    wat    het    nu    is geworden.   Namelijk   het   één   van   de   gezelligste   zomerfestival   van   de   Haagse   regio. De   locatie   van   het   festival   namelijk;   het   Zuiderstrand   van   Scheveningen   maakt   het festival extra aantrekkelijk.
Mailadres: Algemeen: info@schollenpop.nl Boekingsbureau’s/artiesten: programmeur@schollenpop.nl
Programma
Huisregels: Download PDF
ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN
GRATIS TOEGANG
SCHOLLENPOP
Aanvragen persaccreditatie Mail onderstaande gegevens: -Naam, adres en woonplaats. -Mailadres. -Informatie over de media waarvoor u verslag wilt doen. Aanvragen voor persaccreditatie die na 26 juli  ontvangen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018