SCHOLLENPOP SCHOLLENPOP ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018 ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN GRATIS TOEGANG FREE ENTRY
1997
Over ons: Schollenpop   is   een   gratis   toegankelijk   popfest- ival   op   het   Zuiderstrand   te   Scheveningen   dat jaarlijks   plaatsvindt   op   de   eerste   zaterdag   van augustus. Opgezet    als    een    strandfeestje    voor    een    paar vrienden   in   1997   is   Schollenpop   uitgegroeid   tot een    festival    van    formaat,    tot    ver    over    de landsgrenzen    bekend.    De    organisatie    is    nog steeds    in    handen    van    6    vrienden,    die    één gezamenlijke hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling    van    de    stichting    is    om    in    de programmering   een   aantal   regionale   bands   mee te   nemen   zodat   zij   een   kans   krijgen   zich   op   een groot   podium   met   professioneel   geluid   en   licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als   middel   om   de   doelstelling   te   verwezenlijken organiseren   we   jaarlijks   het   Schollenpopfestival, een   laagdrempelig   popfestival   met   minimaal   de helft   van   het   programma   lokaal   talent   aange- vuld   met   meerdere   landelijk   of   internationaal bekende   bands.   Deze   acts,   de   publiektrekkers, moeten   de   aandacht   voor   het   opkomend   lokaal talent hierbij genereren. Een   publieksevenement   waar   jong   en   oud   van kan   genieten.   Schollenpop   draagt   graag   bij   aan het    imago    van    Den    Haag    als    festivalstad. Temidden   van   alle   andere   festivals   die   Den   Haag rijk   is   heeft   Schollenpop   door   de   jaren   heen   een vaste   plek   verworven.   Gezien   de   locatie   zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk   bij   de   organisatie   van   Schollenpop   is de   betrokkenheid   van   de   lokale   bevolking   bij   het festival   wat   tot   uitdrukking   komt   in   het   feit   dat zo’n   120   vrijwilligers,   uit   Scheveningen   en   Den Haag,   het   evenement   in   goede   banen   leiden   in de dagen voor, tijdens en na het festival. De   combinatie   van   zon,   zee,   strand   en   muziek en    natuurlijk    de    inzet    van    al    die    vrijwilligers hebben   Schollenpop   in   zeventien   jaar   gemaakt tot   wat   het   nu   is   geworden.   Namelijk   het   één van   de   gezelligste   zomerfestival   van   de   Haagse regio.   De   locatie   van   het   festival   namelijk;   het Zuiderstrand     van     Scheveningen     maakt     het festival extra aantrekkelijk.
Postadres: Stichting Schollenpop Wieringsestraat 238 2583 VG  ’s-Gravenhage
Mindervaliden: Ook   aan   de   minder   valide   bezoekers   hebben   we gedacht. Het    strand    (festivalterrein)    is    bereikbaar    met rolstoelen   en/of   scootmobielen   via   een   speciaal pad.     Er     is     een     rolstoelplatform     aanwezig vanwaar   een   goed   uitzicht   is   op   het   podium. Hierbij is tevens een toilet aanwezig. Eventueel     kan     er,     voor     15     augustus,     een parkeerplaats     gereserveerd     worden     via     ons mailadres.     Vergeet    niet    je    P-kaart    mee    te nemen!
Mailadres: Algemeen: info@schollenpop.nl Boekingsbureau’s/artiesten: programmeur@schollenpop.nl
Aanvragen persaccreditatie Mail onderstaande gegevens: -Naam, adres en woonplaats. -Mailadres. -Informatie over de media waarvoor u verslag wilt doen. Aanvragen voor persaccreditatie die na 15 augustus ontvangen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
Huisregels: Download PDF

Over ons:

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018 ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN
Schollenpop is een gratis  toegankelijk   popfestival   op   het   Zuiderstrand   te   Scheveningen dat jaarlijks plaatsvindt op de eerste zaterdag van augustus. Opgezet    als    een    strandfeestje    voor    een    paar    vrienden    in    1997    is    Schollenpop uitgegroeid   tot   een   festival   van   formaat,   tot   ver   over   de   landsgrenzen   bekend.   De organisatie   is   nog   steeds   in   handen   van   6   vrienden,   die   één   gezamenlijke   hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling   van   de   stichting   is   om   in   de   programmering   een   aantal   regionale   bands mee   te   nemen   zodat   zij   een   kans   krijgen   zich   op   een   groot   podium   met   professioneel geluid en licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als    middel    om    de    doelstelling    te    verwezenlijken    organiseren    we    jaarlijks    het Schollenpopfestival,   een   laagdrempelig   popfestival   met   minimaal   de   helft   van   het programma   lokaal   talent   aangevuld   met   meerdere   landelijk   of   internationaal   bekende bands.   Deze   acts,   de   publiektrekkers,   moeten   de   aandacht   voor   het   opkomend   lokaal talent hierbij genereren. Een   publieksevenement   waar   jong   en   oud   van   kan   genieten.   Schollenpop   draagt   graag bij   aan   het   imago   van   Den   Haag   als   festivalstad.   Temidden   van   alle   andere   festivals die   Den   Haag   rijk   is   heeft   Schollenpop   door   de   jaren   heen   een   vaste   plek   verworven. Gezien de locatie zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk    bij    de    organisatie    van    Schollenpop    is    de    betrokkenheid    van    de    lokale bevolking   bij   het   festival   wat   tot   uitdrukking   komt   in   het   feit   dat   zo’n   120   vrijwilligers, uit   Scheveningen   en   Den   Haag,   het   evenement   in   goede   banen   leiden   in   de   dagen voor, tijdens en na het festival.   jaar   gemaakt   tot   wat   het   nu   is   geworden. Namelijk   het   één   van   de   gezelligste   zomerfestival    van   de   Haagse   regio.   De   locatie   van het   festival   namelijk;   het   Zuiderstrand   van   Scheveningen   maakt   het   festival   extra aantrekkelijk
Postadres: Stichting Schollenpop Wieringsestraat 238 2583 VG  ’s-Gravenhage
Mindervaliden: Ook     aan     de     minder     valide bezoekers hebben we gedacht. Het    strand    (festivalterrein)    is bereikbaar       met       rolstoelen en/of    scootmobielen    via    een speciaal      pad.      Er      is      een rolstoelplatform          aanwezig vanwaar    een    goed    uitzicht    is op     het     podium.     Hierbij     is tevens een toilet aanwezig. Eventueel     kan     er,     voor     15 augustus,     een     parkeerplaats gereserveerd    worden    via    ons mailadres.    Vergeet   niet   je   P- kaart mee te nemen!
Mailadres: Algemeen: info@schollenpop.nl Boekingsbureau’s/artiesten: programmeur@schollenpop.nl
Aanvragen persaccreditatie Mail onderstaande gegevens: -Naam, adres en woonplaats. -Mailadres. -Informatie over de media waarvoor u verslag wilt doen. Aanvragen voor persaccreditatie die na 15 augustus ontvangen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.
GRATIS TOEGANG SCHOLLENPOP