SCHOLLENPOP
GRATIS TOEGANG
ZUIDERSTRAND SCHEVENINGEN
Programma
Programmering i.s.m. Ready 2 Play, Popschool Den Haag en YMCA
19.30 – 20.15
ZATERDAG 25 AUGUSTUS 2018